EEN ANDERE VRAAG?

Hoe beëindig ik mijn inschrijving op het Cyrana programma?

Onze reactie

U kunt uw contract gedurende de eerste dertig (30) dagen, op elk moment, herroepen of uw contract opzeggen tegen het einde van het contractjaar door ten minste één maand voor het einde van het jaar contact met ons op te nemen op één van de volgende wijzen: Telefonisch op 050 93 08 47 (lokaal tarief) Schriftelijk op het volgende adres: CYRANA – Sint-Michielslaan 47 – 1040 ETTERBEEK. In geval van beëindiging van uw contract op de hiervoor aangegeven wijzen, is de beëindiging kosteloos.

Terug naar veelgestelde vragen